Hier komt een titel

Hier komt een subtitel

Desimpel Energy Group op heden

Op 23 februari 2007 veranderde de hele situatie, Emmanuel Desimpel (zoon van Marc Desimpel) met het bedrijf DK Invest bvba werd gedelegeerd bestuurder; Marc Desimpel en Christophe Desimpel (zoon van Aimé Desimpel) met het bedrijf Speyebeek NV kwamen als bestuurders in het bedrijf. Danny Vande Sompele Tassaert BVBA werd aangetrokken als onafhankelijk bestuurder.

Brandstoffen Desimpel NV is nu op de dag van vandaag in volle expansie met al enkele uitbreidingen.

Sinds oktober 2008 is er al een samenwerkingsakkoord met brandstoffen Vierstraete en sinds januari 2010 wordt er ook met brandstoffen Capelle uit Lichtervelde samengewerkt.

Het personeelsbestand is na verloop van tijd uitgegroeid tot 35 personen.

Van Desmatra nv naar Desimpel nv

Op 19 november 1984 maakte het bedrijf een omvorming naar Brandstoffen Desimpel NV.

Als bestuurders werden aangesteld Albert Desimpel, Marcella Remmery & Marc Desimpel.

In 1990 stapten de bestuurders Albert Desimpel en Marcella Remmery uit het bedrijf.
Er werd een nieuw bestuur opgesteld met Marc Desimpel, Anne-Marie De Jaeger (echtgenote van Marc Desimpel) Luc Desimpel en Aime Desimpel (zonen van Maurits Desimpel).
Met deze bestuurders werden er tevens nog 2 firma's opgericht nl. Desmatra NV en Remi Claeys Transport NV waarvan heden Remi Claeys transport werd gefusioneerd met Desmatra NV.

In 1995 verhuisde Desimpel NV van de Hoogledestraat 80 naar de huidige locatie, de Staatsbaan 28 te Kortemark. Door het overlijden van Aime desimpel op 23 september 2002 kwam eind 2002 een nieuw bestuur; Marc Desimpel Anne Marie De Jaeger & Speyebeek NV vertegenwoordigd door de 2 zonen van Aime, Xavier & Christophe Desimpel.

Evolutie doorheen de jaren

Op 13 december 1952 werden de aandelen van de vennootschap overgenomen door 3 broers nl. Albert, Maurits en Michel Desimpel. In 1955 werd er langs de Hoogledestraat 80 te Kortemark een kolenwerf opgericht met een moderne laad- en losinstallatie. De ligging hiervan was ideaal omdat het in het middelpunt van de provincie lag en tevens in de nabijheid van een spoorweg (wat ideaal was voor het transport).. Door deze investering is dan de naam Desimpel pvba ontstaan.

Op 22 juni 1973 kwamen Mevr Marcella Remmery ( Echtgenote van Albert Desimpel) en Marc Desimpel (Zoon van Albert Desimpel) als 2 nieuwe vennoten in de zaak. De heren Maurits en Michel Desimpel waren aldus, vanaf voormelde datum, geen aandeelhouders meer. Albert Desimpel blijft als enige zaakvoerder.

Het ontstaan van firma Desimpel brandstoffen

In 1860 werd in Roeselare een kolenhandel opgericht door Henri Verstraete. Op termijn werd er uitgebreid naar andere grondstoffen zoals brandstoffen, meststoffen, kalk en bouwmaterialen. De zaak werd na verloop van tijd overgenomen door de beide zonen van Henri nl. Arthur & Jozef Verstraete. Op 1 januari 1931 werd de zaak omgevormd in één vennootschap met een gemeenschappelijk naam.

Op 12 januari 1952 stierf Arthur Verstraete, waardoor de kolenhandel omgevormd werd naar een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam “kolenhandel A. en J. Verstraete”. Wegens ziekte werd Jozef Verstraete verplicht zijn activiteit op het eind van het jaar 1952 stop te zetten.

Aanvragen

Vraag uw tankkaart aan.

En geniet van tal van voordelen die deze kaart biedt.

Welkom bij Desimpel Energy Group

Vind hier een tankstation in uw buurt

Interesse in een tankkaart? Aanvragen kan hier!